project
Kreekrug, Waverveen

jaar
2009


Volgende

soort
vastgoed

Kreekrug, Waverveen
Fietsersbord Cliffordweg
Om extra aandacht te vestiging op de laatste nog te koop staande woningen ontwikkelde TWEED een bord …

Kreekrug, Waverveen
Uitnodiging Start Bouw…
In het barre vastgoed-tijdperk van 2009-2010 verliep de verkoop van nieuwbouwproject Kreekrug zo …

Kreekrug, Waverveen
Mailing middenwoningen…
Ter promotie van de laatste drie woningen van nieuwbouwproject Kreekrug in Waverveen ontwikkelde …

Kreekrug, Waverveen
Brochure Kreekrug
Voor kleinschalig nieuwbouwplan Kreekrug in landelijk Waverveen verzorgde TWEED, in opdracht van …

Kreekrug, Waverveen
Locatiepromotie Kreekrug
Ter promotie van de planlocatie zelf is voor project Kreekrug in Waverveen ook een projectbord …

Kreekrug, Waverveen
Advertenties Kreekrug
Als onderdeel van de totale promotiecampagne voor Kreekrug ontwikkelde TWEED ook de advertenties. De …

Kreekrug, Waverveen
Projectstijl Kreekrug
Voor het kleinschalige nieuwbouw project Kreekrug in landelijk Waverveen ontwikkelde TWEED een …

Kreekrug, Waverveen
Website www.kreekrug.nl
Nieuwbouwproject Kreekrug in Waverveen is kleinschalig en daarvoor is doorgaans onvoldoende budget …

opdrachtgever
Westhoek Wonen
In opdracht van Westhoek Wonen uit Mijdrecht verzorgde TWEED de promotie van het kleinschalige project Kreekrug in Waverveen. Kreekrug bestaat uit 16 huurappartementen, 5 eengezins-huurwoningen en 9 koopwoningen. De campagne, die zich vooral toespitste op de koopwoningen, bestond o.a. uit een website, een brochure, advertenties, panelen en een bouwbord.