onze voorwaarden
zo is het spel, zo zijn de regels

Goede afspraken kunnen veel problemen voorkomen. Dat geldt specifiek voor onze, vaak projectmatige, opdrachten; maar het geldt voor onze relatie met opdrachtgevers in het algemeen. Dit zijn onze voorwaarden.


Algemene Voorwaarden BNO   pdf | 101.5 KB

Als BNO-bureaulid hanteert TWEED de 'Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers' (februari 2013).

Aanvullende Voorwaarden Interactief BNO   pdf | 82.1 KB

Voor interactieve media-opdrachten hanteert TWEED tevens de 'Aanvullende Voorwaarden bij opdrachten interactief media ontwerpen' (februari 2013).

Gedragscode BNO   pdf | 91.5 KB

TWEED onderschrijft ook de 'Gedragscode van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers' (januari 2006).

Competitieleidraad BNO/DMN   pdf | 108.6 KB

Met betrekking tot competities conformeert TWEED zich aan de 'Competitieleidraad van de BNO i.s.m. het DMN' (2006/2007).