maatschappelijk verantwoord
ontwerpbureau

Bij ons betekent MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ontwerpbureau. En dat is geen nieuwigheidje van voorbijgaande aard, maar dat doen we al vanaf onze start in 1986. Het heeft meer te maken met dat we altijd al op zoek geweest zijn naar duurzame oplossingen en relaties. Dus proberen we al een kwart eeuw bewust om te gaan met de wereld om ons heen; mensen, dieren, natuur. En dus steunen we initiatieven die aansluiten bij onze houding ten aanzien van de wereld om ons heen. Dat kan de wereld dichtbij zijn, maar soms ook verderweg. Hieronder enkele organisaties die we van harte sponsoren of anderzins ondersteunen.

 

Stichting Toetssteen

Voor Stichting Toetssteen ontwikkelde TWEED de huisstijl en de website. Daarnaast is Marcel Straver al meerdere keren meegegaan naar Cambodja om daar huizen voor de allerarmsten te bouwen en is hij bestuurslid van de sichting met als portefeuille de communicatie.

www.stichtingtoetssteen.nl

 

IJsvereniging Vinkeveen

IJsvereniging Vinkeveen (voorheen VIOS en Voorwaarts) heeft haar ‘thuishaven’ in Het Meertje, vlak achter ons pand op Achterbos. Dan staat het wel heel dicht bij je en kun je niet anders dan deze enthousiaste club steunen met bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl en website.

www.ijsverenigingvinkeveen.nl

 

Avondvierdaagse Vinkeveen

Ook al is het geen ijsfestijn, toch organiseert IJsvereniging Vinkeveen ook de Avondvierdaagse van Vinkeveen. Daarmee zijn zij in de bres gesprongen voor al die enthousiaste wandelaartjes van de lagere school die zonder avondvierdaagse dreigden te komen. Ook dit initiatief hebben we van harte ondersteund door o.a. het ontwikkelen van een mascotte (4stapper) en een website alwaar men zich o.a. kan inschrijven voor dit vierdaagse wandelfeest.

www.avond4daagsevinkeveen.nl

 

Museum De Ronde Venen

Ook kunst en cultuur staan uiteraard dicht bij ons en daarom hebben wij, vanaf het moment dat het vroegere Veenmuseum zocht naar meer professionalisering, het nieuwe Museum De Ronde Venen ondersteund op het promotionele vlak. TWEED ontwikkelde o.a. het logo en de huisstijl en realiseerde ook de nieuwe website.

www.museumderondevenen.nl


Huizen bouwen in Cambodja voor Stichting Toetssteen.
Zodra het weer dit toelaat organiseert IJsvereniging Vinkeveen schaatstochten en -wedstrijden op het meertje (vlak achter ons bureau).
De leukste onzinnige bezigheid die je maar kunt bedenken: de Avondvierdaagse!
Van particulier initiatief tot professioneel Museum van regionaal belang: Museum De Ronde Venen.